ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อก White Room เชิญชมรายละเอียดเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หว้ากอ จ.ประจวบคะ

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

Whitelady


เรียนรู้เว็บบล็อกในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย ภาคการศึกษา 2/2553
นักศึกษากศพช.รุ่น11 หมู่1 สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี
นางนิภาพร คำแพร
อายุ 30 ปี เพศ หญิง
สถานภาพสมรส
บุตรชาย 1 คน
เกิดวันที่ 11 เมษายน 2524
ภูมิลำเนาเดิม 25 หมู่17 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ที่อยู่ปัจจุบัน 32 หมุ่ 13 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประสบการณ์การทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 5 ปี
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านมะขามเอน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
การศึกษา ปวช.จากวิทยาลัยอาชีวศีกษาขอนแก่น
ปัจจุบันศึกษาปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
E-mail : nongnang92@gmail.com